Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

NAM verkoopt haar Q16a licentie aan Oranje-Nassau Energie BV

NAM heeft overeenstemming bereikt met Oranje-Nassau Energie BV voor de verkoop van haar Q16a licentie. Het gaat hierbij om een gasveld voor de kust van Den Haag in de Noordzee met een zogeheten “sub-sea well”. NAM had een aandeel van 41,7%. Het gas dat wordt gewonnen uit dit veld wordt verwerkt door TAQA. In oktober 2010 opende NAM voor geïnteresseerde partijen een virtuele dataroom met gegevens over het veld. Uiteindelijk is er een overeenkomst gesloten met Oranje-Nassue Energie BV. De transactie is nog onder voorbehoud van toestemming van de autoriteiten.

De verkoop maakt onderdeel uit van actief portfolio management van NAM en past binnen de strategie van NAM om zich te concentreren op activiteiten die het beste aansluiten bij de belangen van de aandeelhouders en partners. NAM blijft actief op zoek naar nieuwe olie- en gasvelden in Nederland, zowel op land als op zee. NAM boort tientallen nieuwe putten per jaar en investeert in technieken om meer olie en gas uit bestaande velden te halen.  Door continue te proberen om efficiënter te werken, kosten te verlagen en nieuwe technieken te ontwikkelen geeft NAM actief invulling aan het beleid van de overheid om de Nederlandse bodemschatten zo goed mogelijk te ontginnen.