Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Affakkelen Gaszuiveringsinstallatie NAM in Emmen

Op donderdag 8 januari is een fakkel zichtbaar bij de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) van de NAM in Emmen. Oorzaak van deze fakkel is een stroomstoring die woensdagavond 7 januari om ca 23.00 uur heeft plaatsgevonden. Hierdoor ontving een deel van de installatie enige uren geen stroom. Daarna kon de installatie weer in bedrijf worden genomen. De stroomstoring is vooroorzaakt door externe factoren. De installatie beschikt over een geavanceerd veiligheidsssysteem, en alle maatregelen hebben naar verwachting gewerkt. Eén van de veiligheidsmaatregelen is het in werking treden van de fakkelinstallatie, dit om gas af te fakkelen dat tijdelijk niet in de installatie kan worden verwerkt. Dit leidt tot een goed zichtbare vlam op de fakkelpijp. Naar verrwachting kan dit fakkelen aan het eind van de donderdagochtend worden beeindigd. De NAM spant zich in om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.