Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Incident NAM offshore platform L13-FE

Zondagavond 9 mei, omstreeks half zeven, heeft zich een ernstig incident voorgedaan op een van de NAM-gasplatforms op zee. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een bestaande put zijn er een aantal pijpen, die op dat moment werden ingebracht, uit de put geblazen. Deze pijpen zijn vervolgens op het dek van het platform terechtgekomen.

De aanwezige veiligheidskleppen in de put hebben goed gefunctioneerd en ervoor gezorgd dat er geen lekkage van gas uit de bestaande put plaatsvond. Er zijn geen personen gewond geraakt en er is alleen materiële schade aan het platform. Er zal een onderzoeksteam worden samengesteld om dit incident te onderzoeken. De verantwoordelijke autoriteiten zijn inmiddels geïnformeerd. De onderhoudswerkzaamheden en de productie van gas zijn stilgelegd.

Het betreft hier het NAM-platform L13-FE, het is een onbemand platform waar aardgas wordt geproduceerd. Het platform ligt in de Noordzee, zo’n 50 kilometer ten westen van Den Helder. Bij het onbemande platform lag tijdelijk een installatie, de Seafox 4, om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Er waren 71 personen aanwezig op het moment van het incident.