Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

NAM boort naar aardgas nabij Heinenoord

De NAM voert momenteel een boring uit op een nieuwe locatie aan de Reedijk bij Heinenoord. De nieuwe put wordt geboord naar een klein gasveld op een diepte van circa 2500 meter. De boring duurt ongeveer zes weken. Een moderne boorinstallatie van dertig meter hoog draait 24 uur per dag. Als de boring is afgerond, wordt bekeken of de hoeveelheid aardgas rendabel is om te winnen.

Studies laten zien dat er naar verwachting één miljard kubieke meter aardgas gewonnen kan worden. Dat is voldoende om een stad als Rotterdam één jaar van energie te voorzien. Als de NAM daadwerkelijk tot aardgasproductie overgaat, wordt begin volgend jaar een permanente gaswinningsunit geplaatst. Deze unit heeft de grootte van een fietsenschuur en zal vijf tot tien jaar op de locatie blijven staan om het gas te winnen.

Gasproductie uit kleine velden

Het gasveld bij Heinenoord hoort bij een van de 175 kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer de helft van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden onder de Noordzee en elders in Nederland. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren’). Het Groningen-veld is een zeer stabiel gasveld waaruit op elk moment dat het nodig is, gas geproduceerd kan worden. Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk dat stabiele veld te gebruiken is de NAM voortdurend op zoek naar kleine gasvelden.