Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Nieuwe uitgave nieuwsbrief herontwikkeling olieveld Schoonebeek - editie Twente

De nieuwe nieuwsbrief over de waterinjectie in Twente in het kader van de herontwikkeling van het olieveld Schoonebeek is uit. De krant biedt actuele informatie over de waterinjectielocaties, het transportplan, aandacht voor mens en milieu en de mensen achter het project. Verder wordt ingegaan op de stand van zaken in Schoonebeek.

Via deze nieuwsbrief houdt de NAM bewoners van de Twentse gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal en andere belanghebbenden op de hoogte van de ontwikkelingen. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de waterinjectielocaties. De digitale versie is te downloaden op de pagina 'Schoonebeek > Bibliotheek'.