Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Gepland onderhoud ondergrondse gasopslag Langelo

Van maandag 15 tot en met zaterdag 20 november vindt er op de ondergrondse gasopslag in Langelo ondergronds onderhoudswerk plaats aan een van de putten. Het werk is er op gericht de put beter te laten functioneren.

Tijdens het onderhoudswerk zal tijdelijk gas worden afgefakkeld. Hiervoor zijn op het terrein van de gasopslag drie tijdelijke affakkelinstallaties geplaatst. Het affakkelen zal tot een minimum beperkt worden en zal alleen overdag (tussen 07.00 - 19.00 uur) plaatsvinden. Bij onvoorziene omstandigheden zou dit echter tot wat later door kunnen gaan.

Het onderhoudswerk zelf gaat onafgebroken (24 uur per dag) door.
In de week van maandag 22 tot en met vrijdag 26 november wordt het materiaal weer afgevoerd. Deze werkzaamheden en transporten vinden alleen overdag plaats.

De ondergrondse gasopslag van de NAM heeft een belangrijke rol in de aardgasvoorziening bij een piekvraag naar gas van huishoudens.