Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Studenten Hanze Institute of Technology bezoeken NAM

Vijftig eerste- en tweedejaarsstudenten van het Hanze Institute of Technology (HIT) uit Assen hebben op donderdag 9 september een bezoek aan de NAM gebracht. Het ging daarbij om studenten van de nog nieuwe HBO-Honours opleiding Advanced Sensor Applications.

Doel van het bezoek was kennismaken met één van de partnerbedrijven die bij het HIT betrokken zijn en de toepassing van sensortechnologie bij de NAM.  Barend Botter, NAM’s   Adjunct-Directeur, heette de studenten hartelijk welkom en bracht het belang van jongeren en techniek in relatie tot de NAM voor het voetlicht.  “We hebben sensortechnologie (één van de Noordelijke pieken) en het HIT vanaf het begin gesteund omdat we hiermee de jeugd voor 'science' willen enthousiasmeren en vanwege de affiniteit met sensortechnologie als technisch bedrijf: zoals het meten van productieprocessen, bodemdaling en de stoomfront-beweging in Schoonebeek,” aldus Botter. Bovendien is gesproken over de rol van sensoren in het Groningen Support Center (een gezamenlijke kantooromgeving waar operaties, maintenance,  process control en planning samenwerken). Ook  de olie- en gasindustrie in haar geheel is tijdens deze middag uitvoerig aan de orde geweest.

In 2008 hebben vertegenwoordigers van de NAM, Sensor Universe, Sun Microsystems, TNO,  de gemeente Assen, de provincie Drenthe en de Hanzehogeschool  Groningen officiële samenwerkingsovereenkomsten getekend. Deze overeenkomsten hebben tot doel een uniek instituut in Europa te maken van het Hanze Institute of Technology, waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar inspireren tot het creëren van nieuwe innovaties op het gebied van sensortechnologie.

Unieke kenmerken Hanze Institute of Technology

Het werkveld is maximaal betrokken bij het onderwijs aan het HIT. Het docentencorps bestaat voor de helft uit mensen die zowel in het vakgebied als bij het instituut werkzaam zijn. Daarnaast is een groot deel van de onderwijsthema’s geadopteerd door een bedrijf of instelling: dit betekent concreet dat het betreffende bedrijf (mede) het materiaal ontwikkelt, het onderwijs verzorgt en in een aantal gevallen een deel van de technische infrastructuur ter beschikking stelt.

Foto 1: We steunen sensortechnologie en het Hanze Institute of Technology omdat we hiermee de jeugd voor 'science' willen enthousiasmeren en vanwege de affiniteit met sensortechnologie als technisch bedrijf

Foto 2: Bezoek aan de kernenloods in Assen waar de boorkernen opgeslagen liggen.