Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

NAM en aannemers werken samen aan veiligheid

Op donderdag 13 januari vond de oprichtingsbijeenkomst van CASOS plaats. CASOS is een vereniging die bestaat uit aannemers die onderhoud en engineeringswerkzaamheden uitvoeren voor de NAM. Met de NAM streven zij naar een steeds veiligere werkomgeving. Directeur Bart van de Leemput ondertekende namens de NAM de intentieverklaring. Sietse Wijnstra deed dat namens CASOS.

Hoofddoel is de verbetering van de veiligheidsprestaties van de bedrijven die zijn aangesloten bij CASOS.  Voor (onder)aannemers is CASOS het kanaal om vanuit de dagelijkse praktijk de veiligheidsrichtlijnen te optimaliseren.  NAM en CASOS gaan samen voor ‘iedereen elke dag veilig thuis’.

Alle bedrijven die onderhoud of engineeringswerkzaamheden uitvoeren voor de NAM kunnen toetreden tot CASOS. Kijk voor meer informatie op www.casos.nl.

NAM en aannemers werken samen aan veiligheid

Bart van de Leemput (NAM) en Sietse Wijnstra (CASOS) ondertekenen de intentieverklaring.