Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Lichte aardbeving bij Uithuizermeeden

De NAM is door het KNMI geïnformeerd dat zich zaterdag 14 augustus om 9.43 uur nabij Uithuizermeeden een lichte aardbeving heeft voorgedaan. De kracht van de beving is door het KNMI vastgesteld op 2.5 op de schaal van Richter. De beving houdt volgens het KNMI waarschijnlijk verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

In Noord-Nederland worden sinds 1986 lichte aardbevingen waargenomen, die door deskundigen in verband worden gebracht met gaswinning. Het KNMI heeft een nauwkeurig meetnetwerk opgezet waarmee deze trillingen worden geregistreerd. De meeste aardschokken zijn zó licht dat ze door niemand worden gevoeld. Aardschokken die zwaarder zijn dan 1,8 op de schaal van Richter kunnen over het algemeen wèl aan de oppervlakte worden waargenomen. De twee zwaarste die zich tot nu toe in relatie tot gaswinning hebben voorgedaan, hadden een kracht van 3,5 op de schaal van Richter: bij Alkmaar in 2001 en bij Middelstum in 2006.

De lichte aardbevingen door gaswinning kunnen volgens het KNMI maximaal een kracht hebben van 3,9 op de Schaal van Richter. De kans op schade bij deze lichte bevingen is over het algemeen gering. Als er schade is, zal die doorgaans beperkt van aard zijn (geen structurele schade aan gebouwen).
 Algemene informatie over de relatie tussen gaswinning en aardbevingen, vindt u op www.knmi.nl.