Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Nuancering berichtgeving drijvende containers tegen platform AWG

In de media zijn berichten verschenen over het botsen - twee weken geleden - van twee zeecontainers tegen het NAM productieplatform Ameland-Westgat, ten noordoosten van het waddeneiland Ameland. Een passerend schip heeft de twee containers verloren. De NAM spreekt met klem het bericht tegen dat het hier om een ‘bijna-ramp’ zou gaan.

De NAM stelt zich op het standpunt dat platforms robuust zijn uitgerust en grote krachten kunnen doorstaan. Tevens zijn alle gasvoerende leidingen beveiligd met afsluiters. Mocht onverhoopt een gasleiding worden geraakt en als gevolg daarvan een lekkage ontstaan, dan kan de leiding onmiddellijk worden afgesloten.