Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

NAM-locaties Tolberter Petten ingesloten

De NAM heeft in de nacht van 4 op 5 januari uit voorzorg twee locaties ingesloten in de met wateroverlast bedreigde polder Tolberter Petten, nabij het Groningse Leek. Het gaat om twee kleine zogeheten satellietlocaties, die onbemand zijn: Boerakker en Pasop. De gasvoorziening in Nederland komt hierdoor niet in gevaar. De NAM staat in contact met de autoriteiten over de ontwikkelingen rondom de locaties.