Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Nieuwe uitgave nieuwsbrief herontwikkeling olieveld Schoonebeek

Er is een nieuwe editie van de nieuwsbrief over de herontwikkeling van het olieveld Schoonebeek. Nu de werkzaamheden voor het Schoonebeekproject nagenoeg zijn afgerond, nog een laatste huis-aan-huiskrant voor alle inwoners. De krant geeft een actueel overzicht van de stand van zaken.

In deze editie is vooral aandacht voor de status van het project, de werkzaamheden en het onderhoud in de komende periode. Aan het woord enkele projectmedewerkers die de inwoners van Schoonebeek, de buurtschappen Padhuis en Vlieghuis, bedanken voor hun begrip en support in de afgelopen jaren. Verder is er informatie over het nieuw te realiseren multifunctioneel sportveld en de landschappelijke inpassing van de NAM-locaties.

Via deze nieuwsbrief houdt de NAM bewoners van Schoonebeek en andere belanghebbenden op de hoogte van de ontwikkelingen. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid in Schoonebeek en omgeving. De digitale versie is te downloaden op de pagina 'Schoonebeek > Bibliotheek'.