Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

NAM boort extra put vanaf bestaande locatie in Kiel Windeweer

De NAM wint al enige tijd aardgas vanaf de gaswinningslocatie aan Kielsterachterweg in Kielwinderweer. Om een nieuw deel van het bestaande veld aan te boren, zal de NAM vanaf begin mei een boring uitvoeren. Deze boring duurt circa twee maanden. Een moderne boorinstallatie, de Synergy genoemd, met een hoogte van ongeveer dertig meter gaat de werkzaamheden uitvoeren. De gashoudende laag bevindt zich op een diepte van ca 3300 meter.

Op de NAM-locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Om het materieel naar de locatie te brengen, zal gedurende een korte periode dagelijks extra transport plaatsvinden. Om de invloed op de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden op en rondom de locatie diverse voorzorgsmaatregelen genomen.

Gasproductie uit kleine velden hoort bij een van de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer een kwart van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden op land en zee. Het veld bij Kiel Windeweer is een van deze relatief kleine aardgasvelden. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren’). Het Groningen-veld is een zeer groot gasveld waaruit op elk moment dat het nodig is, gas geproduceerd kan worden. Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk dat veld te gebruiken is de NAM voortdurend op zoek naar alternatieve, relatief kleine, gasvelden.