Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

7 mei - Testen nieuw ontruimingssignaal gasopslag Langelo

Op maandag 7 mei wordt een nieuw ontruimingssignaal ingeregeld en getest op de ondergrondse gasopslag in Langelo. De test zal plaatsvinden tussen 12.00 en 15.00 uur. Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om opnieuw een ontruimingsoefening te houden.

Het tot dusverre gebruikte ontruimingssignaal wordt vernieuwd, omdat het teveel leek op de sirenes van de overheid, zoals deze op elke eerste maandag van de maand rond 12.00 uur klinken. In navolging van de ontruimingsoefening op 5 april wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om wederom een ontruimingsoefening te houden. Deze wordt opnieuw georganiseerd aangezien veiligheid de hoogste prioriteit heeft bij de NAM en er vanwege de bouwwerkzaamheden tijdelijk veel mensen op de locatie aanwezig zijn. De oefening wordt afgesloten met een tweede geluidssignaal ‘alles veilig’.