Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Lek pijpleiding Barendrecht geidentificeerd, update 13 juli

Tijdens graafwerkzaamheden aan de Voordijk in Barendrecht is vrijdagmiddag een deel van de lekkende pijpleiding blootgelegd. Er is een scheur, met een lengte van ongeveer 25 centimeter, geconstateerd aan de zijkant van de leiding. Dit is het lek van waaruit de olie- en condensaatvervuiling is ontstaan. Experts van de “röntgen technische dienst” voeren inspecties uit aan de leiding waarmee het onderzoek naar de oorzaak gestart is. Vrijdagavond zal er een tijdelijk omhulsel geplaatst worden om zeker te stellen dat de pijpleiding goed afgedicht is.

Op dit moment wordt al het opgegraven zand opgevangen in vloeistofdichte containers, een deel is reeds afgevoerd naar gespecialiseerde grondverwerkers. Tot nu toe is er ruim 100 kuub zand afgegraven.

Experts van de Nam zullen zich nu buigen over de vraag hoe de scheur heeft kunnen ontstaan, hiervoor wordt o.a. de data van de “röntgen technische dienst” gebruikt. Op basis van die studie zal er bepaald worden hoe de leiding gerepareerd moet worden en welke aanvullende acties eventueel moeten worden ondernomen.

De NAM zal ook zaterdag opruim- en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren op de locatie. Zondag zal er niet gewerkt worden om de zondagsrust te respecteren.

De NAM betreurt dit incident en wij bieden onze excuses aan voor de eventuele overlast.

NAM pijpleiding (onderste leiding) 1,70 meter diepte doorsnede van ongeveer 27 centimeter

NAM pijpleiding (onderste leiding) 1,70 meter diepte doorsnede van ongeveer 27 centimeter

Scheur van ongeveer 25 centimeter aan de zijkant van de leiding

Scheur van ongeveer 25 centimeter aan de zijkant van de leiding