Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Onderzoek pijpleiding Barendrecht in volle gang

Het onderzoek naar de oorzaak van de olielekkage aan de Voordijk in Barendrecht is in volle gang. Het team bestaat uit medewerkers van de NAM en toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen). Ook is er regelmatig overleg met andere instanties en autoriteiten over het opruimen van de locatie, over bodemmetingen, inspecties en de werkzaamheden op locatie.

Op woensdag 11 juli werd een vloeistofmengsel van olie en aardgascondensaat waargenomen op een weiland aan de Voordijk in Barendrecht. De betreffende NAM-pijpleiding is uit bedrijf genomen en het lek is gedicht. Er is direct gestart met opruimen van de vervuilde grond. De pijpleiding is over een lengte van circa 12 meter ontgraven en blootgelegd. Inspectie heeft uitgewezen dat een klein gaatje in de stalen leiding een scheur van ongeveer 25 centimeter in de buitenmantel heeft veroorzaakt, waaruit het vloeistofmengsel is gelekt.

Het lopende onderzoek richt zich primair op de oorzaak van de lekkage. Een aantal meters pijpleiding wordt uitgesneden, zodat deze goed geïnspecteerd kan worden. Daarnaast moet het onderzoek uitwijzen of aanvullende maatregelen genomen moeten worden voordat de pijpleiding weer in bedrijf kan worden genomen.

In totaal is zo’n 280 kuub grond afgegraven en verwerkt door gespecialiseerde bedrijven.  Alleen onder de pijpleiding moet nog dieper worden gegraven om de laatste vervuilde grond op te ruimen. Er wordt een constructie van dwarsbalken gecreëerd om de leidingen ‘op te hangen’ zodat er onder de leidingen kan worden gegraven. Het weiland zal vervolgens grotendeels worden vrijgegeven. Een strook rondom de blootgelegde pijpleiding blijft afgezet met hekken. Zodra mogelijk zal ook dit deel van het weiland weer worden vrijgegeven.

Op zondagen zal er niet worden gewerkt in Barendrecht, de zondagsrust wordt gerespecteerd. De NAM betreurt dit incident en wij bieden onze excuses aan voor de eventuele overlast.

Onderzoek pijpleiding Barendrecht in volle gang

Er worden maatregelen genomen om de leidingen ‘op te hangen’ zodat er veilig grond kan worden afgegraven onder de leidingen en de NAM pijpleiding deels kan worden verwijderd (vrijdag 20 juli 2012).