Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Ontwerpbesluiten gastransportleiding Norg – Groningen-gasveld

Per vrijdag 14 september liggen de ontwerpbesluiten voor de gastransportleiding Norg-Groningen (NorgroN) gezamenlijk ter inzage. In 2010 maakte de NAM al bekend dat zij de ondergrondse gastransportleiding wil aanleggen tussen haar gasopslaglocatie ‘Norg’ bij Langelo en het overslagstation van aardgas uit het Groningen-gasveld in Sappemeer. De geplande leiding zorgt ervoor dat ook in de toekomst aan de piekvraag naar aardgas kan worden voldaan.

Het leidingproject valt onder de zogeheten Rijkscoördinatieregeling. Daarom wordt de planvorming en het vergunningentraject gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken. De NAM streeft ernaar om de leiding tussen maart en oktober 2013 aan te leggen.

Kaart bij nam

Achtergrond

Om de leveringszekerheid voor Nederland ook in de komende decennia op koude dagen of bij uitval van andere bronnen te verzekeren, moet de teruglopende productiecapaciteit van het Groningen-gasveld worden gecompenseerd. Hiervoor is het nodig dat er op deze momenten voldoende aardgas direct kan worden geleverd vanuit de ondergrondse gasopslag ‘Norg’ bij Langelo.

De bestaande gastransportleiding van Gasunie heeft daarvoor te weinig capaciteit. Om ook op de middellange termijn aan de vraag te kunnen voldoen, heeft de NAM het plan om een nieuwe gastransportleiding aan te leggen tussen de gasopslag Norg en het NAM-overslagstation te Sappemeer. De nieuwe leiding loopt door de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Hoogezand-Sappemeer en wordt, waar mogelijk, gebundeld met de bestaande Gasunie-leiding.

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat gebeurt door middel van een inpassingplan, dat wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden alle andere besluiten, die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid onder coördinatie van de minister van EL&I. Dit heet de Rijkscoördinatieregeling.

Meer informatie vindt u op de site van het Bureau Energieprojecten van het ministerie van EL&I en op de projectpagina ‘NorgroN’ van de NAM.

Informatieavond 
Er wordt een inloopavond georganiseerd, waar medewerkers van de betrokken overheden en van de NAM aanwezig zijn om uw vragen over het project te beantwoorden. Deze inloopavond vindt plaats op woensdag 3 oktober 2012 van 19.00 – 21.00 uur in het Tulip Inn Brinkhotel, Brink Oostzijde 6 te Zuidlaren.