Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Sirenetest op de ondergrondse gasopslag Langelo op donderdag 20 september

Op donderdag 20 september worden tussen 11.00 – 15.00 uur de omroep- en alarmsystemen op de gasopslag van de NAM bij Langelo getest. De test is nodig om de systemen zo af te stellen dat de sirene en andere geluidssignalen goed hoorbaar zijn op het terrein. Het afstellen steekt nauw en zal daarom mogelijk zo lang als aangegeven duren.