Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Werkzaamheden Ondergrondse gasopslag Langelo

De NAM gaat vanaf 5 november werkzaamheden verrichten aan de eerder geboorde put op de gasopslag in Langelo. Het werk is erop gericht de nieuwe put gereed te maken voor productie. Onderdeel van de werkzaamheden is het affakkelen van een bepaalde hoeveelheid gas, die niet geschikt is om te gebruiken in de productie. De werkzaamheden zullen naar verwachting rond 5 november beginnen en rond 7 december worden afgerond.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van mobiele installaties. Met behulp van deze tijdelijke installaties worden allereerst spoelwerkzaamheden in de put uitgevoerd.
Na de spoelwerkzaamheden wordt de put schoongeproduceerd (“opgeschoond”) via een testinstallatie, waarbij een tijdelijke affakkel installatie zal worden gebruikt.
Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal ook in de avond en in de nacht plaatsvinden.
Fakkelactiviteiten en transporten worden zoveel mogelijk tijdens de daglichtperiode uitgevoerd.

Daarnaast zullen er, ook in de periode vanaf 5 november, kapwerkzaamheden plaatsvinden aan het bosje op ons terrein aan de kant van het puttenveld. (haaks op de Westerstukkenweg, in de buurt van de picknickplaats). Herplant van bossage zal in een later stadium in overleg met de gemeente plaatsvinden.

De NAM spant zich in om de overlast van de werkzaamheden voor de omwonenden tot een minimum te beperken.