Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

LiveWIRE Braintrust: André Kuipers, Nieuwe Verbindingen en de vraag die je altijd al had willen stellen.....

Maandag 12 november vond een groot LiveWIRE Braintrust Event plaats bij de NAM in Assen. Naast een korte Masterclass Nieuwe Verbindingen was er een speciale gast, André Kuipers! Deelnemers werden uitgedaagd dé vraag te stellen die ze altijd al hadden willen stellen. Zeker voor ondernemers is het van groot belang out of the box te denken om nieuwe verbindingen te creëren. Nieuwe verbindingen, nieuwe business!
LiveWIRE Braintrust

Masterclass Nieuwe verbindingen
Ruim 70 mensen waren aanwezig op deze bijeenkomst, bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen en overheid. Doel van het LiveWIRE Braintrust Event is om relaties te leggen, deze te versterken en te komen tot succesvolle, nieuwe samenwerkingen. Met de Masterclass Nieuwe Verbindingen ging men direct in op het onderscheidend vermogen van de deelnemers. Met het ‘Behoeftenwiel’ in handen werd gezocht naar overeenkomsten om te komen tot samenhang. Welke trends zijn belangrijk in deze samenhang en hoe zouden de deelnemers hierop kunnen inspelen. Het was een succesvolle aanpak om zo de dialoog onder de deelnemers op gang te brengen.

André Kuipers
Speciale gast van het Event was André Kuipers met een fascinerend verhaal over en prachtig beeldmateriaal van zijn ontdekkingsreis naar het onbekende. Kuipers is de tweede Nederlandse astronaut en heeft begin 2012 een ruimtereis gemaakt van 193 dagen. Deelnemers werden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.Kuipers zijn Dromers, Denkers, Doeners, Durvers lijkt zo op het ondernemersschap van toepassing te zijn.

Missie voor de toekomst
Aan het eind van de middag kregen alle deelnemers het jeugdboek van Andre Kuipers “Ruimteschip Aarde” cadeau met een opdracht: Geef het boek door aan een kind. Maak hierdoor kinderen enthousiast voor wetenschap, ruimtevaart en laat ze hun dromen waarmaken.

Wat is LiveWIRE
LiveWIRE is een internationaal Shell-programma dat in Nederland wordt uitgevoerd door Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers. LiveWIRE helpt technisch innovatieve ondernemers met de ontwikkeling van hun bedrijf. Met het bieden van persoonlijke begeleiding en een professioneel netwerk, wil LiveWIRE de weerbaarheid en de kans op succes van ondernemers vergroten.

LiveWIRE richt zich specifiek op technisch innovatieve ondernemers. Innovatie is immers de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. NAM is sinds enige jaren betrokken bij LiveWIRE en wel specifiek voor Noord-Nederland.