Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Schadeafhandeling aardbeving – stand van zaken

De NAM werkt nog altijd volop aan de schadeafhandeling van de aardbeving van 16 augustus. In totaal hebben op dit moment 2030 mensen hun schade bij de NAM gemeld, waarvan inmiddels 95% is benaderd door het team van NAM-contactpersonen. Zij blijven het persoonlijk contact voor iedere schademelder gedurende het hele traject, tot en met een goede afhandeling van de schadeclaim. Er is met elke schademelder gesproken over de ervaringen, over de schade en er is uitleg gegeven over NAM’s nieuwe aanpak qua schadeafhandeling. In de afgelopen week is het team van NAM-contactpersonen gestart met het wederom contact opnemen met schademelders die nog niet zijn bezocht door een schadetaxateur. Dit om hen bij te praten over de voortgang.

Schadeclaimers die hun schade hebben gemeld voor 1 oktober 2012 kunnen ervan uitgaan dat er uiterlijk eerste helft december een taxateur op bezoek zal zijn geweest. Aan mensen die een schade na 1 oktober 2012 hebben gemeld vraagt de NAM geduld te hebben, omdat het wellicht begin 2013 kan worden voordat een taxateur de schade komt opnemen.

De NAM wil de schades heel zorgvuldig op laten nemen en afhandelen en dit neemt tijd in beslag. In het persoonlijke gesprek met schadeclaimers vraagt de NAM hiervoor begrip en geduld. 850 Mensen hebben inmiddels een  gecertificeerde schadeexpert op bezoek gehad voor een persoonlijke taxatie.

De overige adressen worden de komende tijd door de experts bezocht. 186 Personen hebben naar aanleiding van het bezoek van de schade-expert al een taxatierapport ontvangen. Lokale aannemers zijn begonnen met het repareren van schades.

Meer informatie en de laatste stand van zaken staat op de speciale pagina over de schadeafhandeling.

Hier wordt alle informatie rondom de schadeafhandeling geplaatst.