Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Werkzaamheden op NAM-locaties Engwierum en Munnekezijl

Half november is NAM’s boortoren de Synergy begonnen met de boring op locatie Engwierum aan de Bûtendykswei. Deze boring neemt ongeveer acht weken in beslag. Tegelijkertijd wordt boortoren de T700 opgebouwd op de gaswinlocatie in Munnekezijl. Naar verwachting beginnen deze boorwerkzaamheden eind november. De boring van de T700 neemt om en nabij tien weken in beslag.
Synergy bij nam

Synergy

Op de locaties wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Om de invloed op de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden, daar waar nodig, op en rondom de locatie diverse voorzorgsmaatregelen genomen.

Gasproductie uit kleine velden

Zowel het gasveld onder Engwierum als Munnekezijl zijn twee van de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer een kwart van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden op land en zee. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren). Het Groningen-veld is een zeer groot gasveld waaruit op elk moment dat het nodig is, gas geproduceerd kan worden. Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk dat veld te gebruiken is de NAM voortdurend op zoek naar alternatieve, relatief kleine, gasvelden.

T700 bij nam

T700

Voor vragen of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Lambers van de afdeling Vergunningen en Grondzaken bereikbaar via telefoonnummer 0592-364231. Buiten kantooruren kunt u bellen met de Centrale Meldkamer van NAM via telefoonnummer 0592-364000.