Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Boring naar aardgas nabij Bedum

Vanaf begin februari gaat NAM’s boortoren de T700 beginnen met een boring op haar bestaande gaswinlocatie Bedum aan de Wolddijk. De boring neemt om en nabij tien weken in beslag en is nodig om de gasproductie uit het Bedum-veld verder te verbeteren. NAM verwacht met deze boring 0,9 miljard kuub gas te winnen. Het gasveld ligt op 2900 meter diepte. NAM wint al sinds 1985 aardgas vanaf deze locatie. Op deze locatie zijn eerder vier putten geboord.

Gasproductie uit kleine velden

Het gasveld nabij Bedum is één van de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer een kwart van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden op land en zee. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren). Het Groningen-veld is een zeer groot gasveld waaruit op elk moment dat het nodig is, gas geproduceerd kan worden.

NAM zal in januari een inloopbijeenkomst organiseren voor belangstellenden. Voor vragen of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Lambers van de afdeling Vergunningen en Grondzaken bereikbaar via telefoonnummer 0592-364231. Buiten kantooruren kunt u bellen met de Centrale Meldkamer van NAM via telefoonnummer 0592-364000.