Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Boring eerste diepte geofoonput Zeerijp

Op de NAM-locatie Zeerijp aan de Groeveweg is in de laatste maanden van 2014 dag en nacht hard gewerkt aan de boring van de eerste van twee diepe putten voor de installatie van permanente geofoons.
Zeerijp-Putten diepe geofoons

Met het installeren van deze geofoons kan beter worden gemeten op welke diepte bevingen in de ondergrond plaatsvinden.

De eerste boring is bijna gereed. Volgens de laatste verwachting wordt de boortoren begin januari 2015 afgebroken en verplaatst naar een volgende boring. De tweede boring van een put voor geofoons op de locatie Zeerijp is gepland voor april 2015. Die boring zal naar verwachting circa 100 dagen in beslag nemen. Daarop volgend worden de geofoons geinstalleerd. Daarmee is het meetprogramma voor de zomer van 2015 uitgebreid met deze twee diepe geofoons.