Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Fakkelen en ruimere werktijden gasopslag bij Langelo

Op de gasopslag van NAM bij Langelo wordt hard gewerkt om alle bouw- en constructiewerkzaamheden voor 1 december 2014 klaar te krijgen. Het werk op de gasopslag bij Langelo is erop gericht om de capaciteit van de faciliteit te vergroten. Per 1 december moet de gasopslag weer gereedstaan om bij te springen op koude dagen.

 

Om voldoende gas in de winter beschikbaar te hebben, wordt telkens na de winter de ondergrondse gasvoorraad weer aangevuld. Voor de komende winter is de voorraad alweer op peil gebracht. Nu kan er ook gewerkt worden aan onderhoud en uitbreiding van de installaties die het aardgas in de ondergrond pompen.

Om het werk veilig te kunnen doen wordt deze installatie eerste drukvrij gemaakt, via de fakkelinstallatie op het terrein. Dit gebeurt volgens planning op vrijdag 20 juni vanaf 08.00 uur ’s ochtends en zal tot in de middag duren. Het fakkelen wordt hervat op maandag 23 juni, eveneens vanaf 08.00 uur en duurt naar verwachting tot de maandagmiddag.