Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Fakkelen tijdens werkzaamheden ondergrondse gasopslag Norg

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert deze maand onderhoudswerkzaamheden uit aan twee gasputten op de locatie van de ondergrondse gasopslag Norg. Beide putten zijn begin dit jaar geboord en zullen worden ingezet voor de opslag en productie van aardgas. Bij het opstarten van deze putten komt een eerste hoeveelheid gas vrij dat niet kan worden gebruikt. Dit gas verbranden wij met vier tijdelijke fakkels.

Wat merkt u van onze werkzaamheden?

In de periode van 12 december tot 16 december wordt de eerste put gestart. De tweede put wordt in de periode van 24 tot 26 december gestart. Gedurende circa 2 dagen zal in beide perioden dag en nacht een vlam te zien zijn op de vier fakkelpijpen.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of meer informatie willen over de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henk Koop van de afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement via 0592-363948. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592-364000. Meer informatie over de ondergrondse gasopslag Norg staat op nam.nl.