Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Efficiencywinst in gaswinning door nieuw type afscheider

Bij de winning van aardgas komt onder meer productie water en aardgascondensaat mee naar boven uit de diepe ondergrond. Gasproducenten scheiden deze vloeistoffen bovengronds van het aardgas. Samen met het hightech bedrijf Twister testte NAM onlangs een nieuwe technologie voor het efficiënter en milieuvriendelijker scheiden van gas en vloeistof. De bedrijven voerden een test uit op een gasput van de NAM-locatie in Sappemeer. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft het project medegefinancierd. De resultaten van deze technische beproeving waren boven verwachting en geven vertrouwen in functioneren van dit nieuwe type scheider.
NAM afscheider swirlsep

Het nieuwe type afscheider met de naam SwirlSep zorgt voor milieu- en efficiencywinst in de gaswinning. De combinatie van de nieuwe vloeistofscheider met een speciale afsluiter die het gas in rotatie brengt, de ‘Swirlvalve’, kan op flexibele wijze zowel grote als kleine gasvolumes behandelen. Nu moeten afsluiters steeds worden gewisseld, afhankelijk van de soms fluctuerende druk in het gasveld. Door de compacte opstelling heeft de installatie bovendien minder ruimte nodig en is hierdoor visueel minder aanwezig in het landschap.

Het leidt ook tot minder vrachtverkeer rond de gaswinningslocatie en minder werkzaamheden aan de installatie. Het gaswinningsproces verloopt hierdoor milieuvriendelijker en veiliger. Ook zorgt deze technologie voor een sterke reductie van de prijs van mobiele schoonmaakinstallaties die nodig zijn om gasputten schoon te houden. De SwirlSep technologie kan naast gas-vloeistof scheiding ook worden toegepast in olie-water of olie-gas scheiding.

NAM stelde haar gaswinningslocatie en ondersteuning om niet ter beschikking voor de test. Nu de test succesvol is verlopen gaat NAM onderzoeken of de technologie breder toepasbaar is voor de gaswinning in Nederland. Naar verwachting zal het nog enkele jaren duren voordat de technologie kan worden toegepast.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.

Milieu- en efficiencywinst in gaswinning door nieuw type afscheider

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling, door het Ministerie van Economische Zaken, Pieken in de Delta en de Provincie Groningen.