Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Risico’s voor onbevoegden die gaslocaties betreden

Vanuit onze zorg voor de veiligheid van mensen op en rond onze gaslocaties brengen wij het volgende onder uw aandacht. In de afgelopen periode zijn op diverse gaslocaties van NAM acties uitgevoerd. Wij vinden het van belang om u te informeren over de risico’s die onbevoegden lopen wanneer zij dit soort acties op een werkende gaslocatie uitvoeren. De meest recente acties worden door ons als gevaarlijk beschouwd. Daarbij werd niet alleen de locatie illegaal betreden, maar ook de installatie gemanipuleerd.

Op onze gaslocaties wordt aardgas gewonnen en behandeld onder hoge druk. De integriteit en de veiligheid van de locaties zelf is goed. Echter, in de installaties bevinden zich wel vaak brandbare stoffen en installaties kunnen onder hoge druk staan. De locaties zijn daarom omheind en er gelden strikte veiligheidsvoorschriften en –voorzieningen. De medewerkers op onze locaties zijn zich bewust van risico’s, zijn goed opgeleid en dragen uit voorzorg altijd een beschermende uitrusting. Mobiele telefoons en camera’s zijn vanwege vonkgevaar uit den boze.

Op het moment dat onbevoegden de gaslocaties betreden en daar niet-toegestane handelingen uitvoeren, al dan niet aan de installaties op het terrein, ontstaat er voor hen een  veiligheidsrisico. NAM probeert deze risico’s zo veel mogelijk te beperken en te voorkomen. Met het oog op de veiligheid van onze medewerkers en van anderen die op locatie komen, hebben wij bijvoorbeeld al een aantal extra (veiligheids)maatregelen genomen. Bij het illegaal betreden van onze locaties doet NAM ook altijd aangifte.