Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Werkzaamheden aan de Warmtekrachtcentrale Schoonebeek

De afgelopen periode hebben we uitgebreide werkzaamheden verricht op onze locatie WKC/OBI aan de Beekweg. Op korte termijn zijn we nog bezig met het testen van de hulpstoomketel op de WKC/OBI. Hierbij worden gelijktijdige geluidsmetingen uitgevoerd, zowel op onze locatie als bij enkele omliggende woningen/boerderijen.Wanneer dit precies gebeurt, is afhankelijk van weersomstandigheden. De geluidsmetingen zullen ook 's avonds en 's nachts plaatsvinden.

Onze installaties zullen daarnaast opnieuw opgestart worden. Wellicht meerdere keren, na het testen ervan. Dit kan ongewenst geluid met zich meebrengen, en ook kan er stoom vrijkomen. Wij zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u toch nog (geluids-)hinder ondervinden dan kunt u direct bellen met onze controlekamer via telefoonnummer 0524-539450, maar ook kunt u ons een e-mail (NAM-SCC-Schoonebeek@shell.com) sturen, waarin u het tijdstip van de hinder of het geluid aangeeft.

Werkzaamheden warmtekrachtcentrale Schoonebeek