Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Werkzaamheden Schoonebeek Westerse Bos

In verband met reparatiewerkzaamheden op onze locatie 2300 in Schoonebeek, nabij het Westerse Bos, wordt er extra activiteit verwacht op en rondom deze locatie. In verband met het vervangen van de ondergrondse pomp in een van de olieproductieputten worden onder andere extra lichtmasten opgesteld en kan er geluidsoverlast ontstaan.

Planning

Deze werkzaamheden beginnen 5 mei en zullen ongeveer 3 weken duren, van ’s ochtends 06:00 uur tot ’s avonds 22:00 uur. In het weekend zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden.

Maatregelen

Om de effecten van extra activiteiten op de locatie voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken, is een aantal maatregelen getroffen. Daarbij worden ondermeer de extra lichtmasten zodanig afgesteld dat de omgeving buiten de locatie zo min mogelijk verlicht wordt.

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of meer informatie willen over de werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw vaste contactpersoon van deze locatie:

mevrouw Hilly de Weerd, via telefoon 0592-363606. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze Centrale Meldkamer te Assen via telefoonnummer 0592-364000.