Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Affakelen bij gaswinlocatie Blija

In de omgeving van de NAM-locatie bij Blija (Friesland) kan tijdens de komende dagen een vlam zichtbaar zijn door het affakkelen van gas.

Er wordt een mogelijke storing in een gasleiding van Gasunie tussen Twijzel en Noard-Burgum (Friesland, in de buurt van de N355) nader onderzocht en er zal in een leidingsegment de druk worden verlaagd. Dit gebeurt door op de NAM-locatie bij Blija gecontroleerd gas af te voeren via een affakkelinstallatie.