Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Fakkelen tijdens werkzaamheden ondergrondse gasopslag Norg

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert onderhoudswerkzaamheden uit aan een gasput op de locatie van de ondergrondse gasopslag Norg. Deze put is begin 2014 geboord en zal worden ingezet voor de opslag en productie van aardgas. Bij het opstarten van deze put komt een eerste hoeveelheid gas vrij dat niet kan worden gebruikt. Dit gas verbranden wij met vier tijdelijke fakkels.

Wat merkt u van onze werkzaamheden?

Op 6 en mogelijk 7 januari wordt de put opgestart en zal dag en nacht een vlam te zien zijn op de vier fakkelpijpen. Het fakkelen duurt naar verwachting tussen de 12 en 36 uur.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of meer informatie willen over de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henk Koop van de afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement via 0592-363948. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592-364000. Meer informatie over de ondergrondse gasopslag Norg staat op nam.nl.