Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Huizen bij waterinjectielocatie Rossum nader onderzocht

De NAM is gestart met een aantal onderzoeken in en rondom woningen van buren van de waterinjectielocatie aan de Tramweg in Rossum. Dit naar aanleiding van gesprekken die NAM afgelopen tijd heeft gevoerd met enkele bewoners van de Tramweg te Rossum.
Houses near water injection location Rossum investigated

Plaatsing van peilbuizen langs de Tramweg in mei 2015

Na overleg met deze buren en de gemeente Dinkelland, heeft NAM het onafhankelijke onderzoeksbureau Arcadis opdracht gegegeven om onderzoek te verrichten naar de schade aan de woningen die in de nabijheid van de waterinjectielocatie staan. Daarnaast wordt onderzocht of er sprake is van vervuiling van grond en/of grondwater in de nabijheid van de waterinjectielocatie. Het werkplan hiervoor is inmiddels klaar en wordt binnenkort definitief vastgesteld.

Het onderzoek omhelst:

  • Actualisering van het lokale grond- en grondwateronderzoek (vervolg op het eerdere onderzoek uit 2008 en 2009)
  • Actualisering van het bouwkundig onderzoek woningen (vervolg op het eerdere onderzoek uit 2008)
  • Onderzoek naar bodemfactoren

Bent u ook omwonende van een van onze waterinjectielocaties en maakt u zich ook zorgen? U kunt dan tijdens kantooruren contact opnemen met Marten Lambers van de afdeling Vergunningen & Omgevingsmanagement via het telefoonnummer 0592364231.