Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

NAM voert werkzaamheden uit op Tankenpark Delfzijl

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf vrijdagmiddag 10 april werkzaamheden uit aan het elektronische besturingssysteem van Tankenpark Delfzijl. Deze werkzaamheden vinden in en nabij de controleruimte plaats en leveren geen hinder voor de omgeving op. Het Tankenpark zal van vrijdagmiddag 10 april tot maandagmorgen 13 april buiten bedrijf zijn.

Het onderhoud aan het besturingssysteem neemt naar verwachting drie dagen in beslag, waarbij van vrijdagmiddag (bij benadering) 17.00 uur tot maandagochtend (bij benadering) 09.00 uur vol-continu wordt gewerkt. NAM streeft ernaar tijdens de stop de overlast voor de omgeving te beperken.

Verkeer

Tijdens de werkzaamheden ligt de aanvoer van aardgascondenstaat naar het Tankenpark volledig stil, en rijden dan geen tankwagens. Direct na de werkaamheden wordt de aanvoer hervat. De eerste dagen na de inbedrijfstelling van het Tankenpark rijden er relatief veel tankwagens naar en van de locatie. Deze brengen het aardgascondensaat, dat gedurende de stop tijdelijk op de productielocaties is opgeslagen, naar het Tankenpark. Dit maakt deel uit van de operationele procedures die van toepassing zijn bij de inbedrijfname na een onderhoudstop.

Mocht u overlast ervaren of vragen hebben, dan kunt u ons buiten kantooruren bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.