Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

NAM informeert Provincie Overijssel over grondsanering Holtheme

De NAM heeft de provincie Overijssel geïnformeerd over het resultaat van de grondsanering bij Holtheme (gemeente Hardenberg), die noodzakelijk was na afloop van het lek in de transportleiding tussen het Drentse Schoonebeek en Twente dat op 16 april 2015 werd geconstateerd.

Het bedrijf heeft voldaan aan de zorgplicht uit de Wet Bodembescherming die voorschrijft dat de ontstane verontreiniging zoveel mogelijk moet worden verwijderd. Dit is de voornaamste conclusie uit het evaluatierapport dat de NAM aan de provincie heeft gestuurd. In oktober 2015 wordt nog een eindcontrole van de grond en het grondwater uitgevoerd. Het volledige rapport is hier te downloaden.