Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Nam tour in Drenthe en Twente

Om geïnteresseerden nader te informeren over de komende reparatie middels de pijp-in-pijp methode van de watertransportleiding van Schoonbeek naar Twente heeft NAM de van maandag 30 november tot donderdag 3 december met een trailer door het gebied van de pijplijn een tour gemaakt.
Nam Image 1

In de trailer stonden grote panelen met nadere informatie over waterinjectie en het transport van het zoute productiewater uit Schoonebeek naar Twente. De reacties waren op de tour en de reparatie zelf waren positief. De bezoekers waren onder de indruk van de te nemen maatregelen om de veiligheid van het watertransport door middel van de pijp-in-pijp methode verder te vergroten. De komende tijd zal de NAM vaker op deze manier met het publiek in gesprek gaan.

Nam tour in Drenthe en Twente
Nam tour in Drenthe en Twente