Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Herstart oliewinning Schoonebeek mogelijk tweede helft 2016

Zoals eerder bericht heeft NAM de olieproductie in Schoonebeek in het voorjaar stilgelegd nadat een lek in de watertransportleiding naar Twente was ontdekt en een uitgebreide inspectie van deze leiding had aangetoond dat de leiding op meerdere plekken aangetast was.

NAM heeft in overleg met de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen inmiddels de conclusie getrokken dat voor een veilig en verantwoord hergebruik van de watertransportleiding deze op diverse plekken in meerdere gemeenten gerepareerd zal moeten worden.

De afgelopen maanden is uitvoerig onderzoek gedaan naar de inwendige aantasting van deze pijpleiding door bepaalde microbacteriën. Er wordt momenteel onderzocht wat de beste methode is om de pijpleiding te repareren. Mocht tot reparatie overgegaan worden dan kan hiermee pas begin volgend jaar gestart  worden, zodra hiervoor alle noodzakelijke procedures doorlopen zijn. In dat geval zou de stilgelegde oliewinning in Schoonebeek in de tweede helft van 2016 weer hervat kunnen worden.

De reparatie heeft geen invloed op het momenteel lopende onderzoek of injectie in voormalige lege gasvelden in Twente nog steeds de meest geschikte verwijderings-methode is voor het zoute productiewater uit Schoonebeek. Dit onderzoek wordt begeleid door een onafhankelijke begeleidingscommissie en zal tevens door de onafhankelijke commissie m.e.r. worden getoetst. Het onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2016 afgerond. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal NAM in de toekomst mogelijk een andere verwerkingsmethodiek implementeren.