Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Onderzoek waterinjectielocatie Rossum: NAM voldoet ruimschoots aan geluidsvoorschriften

De waterinjectie-installatie van de NAM aan de Tramweg voldoet ruimschoots aan alle strenge geluidsvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning.

Dit geldt ook voor de laagfrequent geluidsvoorschriften die destijds op speciaal verzoek van de bewoners in 2010 in de milieuvergunning zijn opgenomen door het ministerie van Economische Zaken. Dit is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat NAM liet uitvoeren in reactie op klachten over geluidsoverlast van een bewoner in de buurt van de waterinjectielocatie.

In de media werd melding gemaakt van het geluid van een centrifuge en gepiep. Het onderzoek werd van 9 tot 17 april 2015 uitgevoerd in en bij de woning van de bewoner. Drie gevoelige microfoons hebben volcontinu, elke seconde, het geluidsniveau gemeten. Deze apparatuur kan nog waarden meten tot ver onder het geluidsniveau dat voor de mens nog waarneembaar is. De metingen hebben niets opgeleverd dat wijst op de aanwezigheid van laagfrequent geluid.

De gemeente Dinkelland, waar Rossum onder valt, heeft de resultaten bestudeerd en stelde aanvullende vragen over het onderzoek. Deze zijn vervolgens naar tevredenheid van de gemeente beantwoord.

Hier kunt u de geanonimiseerde versie van het onderzoeksrapport lezen.