Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Zwaluwen welkom bij NAM

In het ‘NAM-park’ bij de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk is door werknemers van NAM een oeverzwaluwwand gebouwd. De wand is een broedplaats voor de oeverzwaluw. Het initiatief voor de wand kwam van VVD-raadslid Geertje Dijkstra-Jacobi. NAM omarmde het initiatief en stelde middelen beschikbaar.
Nam Article NL

Samen met GroenTotaal uit Assen hebben medewerkers van NAM de wand tijdens een teamdag gemetseld. Achter de stenen wand is een talud met zand en grond aangebracht. De buizen die tijdens de bouw tussen de stenen zijn gemetseld zijn er later weer uitgehaald. Daardoor zijn er holtes ontstaan waarin de oeverzwaluw kan nestelen.

De natuurlijke kleur en de gewelfde vorm van de wand zorgen ervoor dat de wand opgaat in de omringende natuur van het park. De wand is circa 20 meter lang en ongeveer anderhalve meter hoog. Hierin zijn ruim 40 nestelplaatsen opgenomen, en dat is niet zonder reden.

Door het verdwijnen van natuurlijke oevers is de oeverzwaluw sterk in aantal achteruit gegaan. Met de aanleg van speciale broedwanden krijgt de zwaluw alsnog de mogelijkheid te gaan nestelen. En dat is niet zonder succes, de oeverzwaluw is inmiddels weer op vele plaatsen te zien. Wellicht volgend jaar ook in Grijpskerk!