Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Studenten werktuigbouwkunde Windesheim Zwolle bezoeken GZI Emmen

Vakantie! Hoezo? Vijf studenten werktuigbouwkunde van Hogeschool Windesheim uit Zwolle reisden tijdens hun vakantie af naar de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) van NAM aan de Philieas Foggstraat in Emmen. De studenten wilden graag leren over het proces en de techniek waarmee gas waar H2S in zit gezuiverd wordt. Na een mini-college over het ontstaan, de winning en opsporing van aardgas volgde een rondleiding met uitleg over het terrein van de GZI. Tijdens de opleiding verdiepen de leerlingen zich in productietechnieken, mechanica, dynamica en systeemkunde. Maar ook onderwerpen als machineonderdelen en materiaalkunde passeren de revue.
Studenten werktuigbouwkunde Windesheim Zwolle bezoeken GZI Emmen

Zuur gas

In een aantal van de kleine gasvelden, met name in Zuidoost-Drenthe en Twente, bevindt zich zuur gas. Dit houdt in dat het zwavelverbindingen zoals H2S (zwavelwaterstoffen) bevat. Aardgas zonder H2S wordt zoet gas genoemd. Bij verbranding van gas met H2S-verbindingen – ‘zuur gas’ – wordt de zwavelwaterstof, dit is een rottingsgas dat na enige tijd bij het vergaan van planten en dieren kan vrijkomen, omgezet in zwaveldioxide (SO2).

Zuur gas dient net als zoet gas zorgvuldig gewonnen en behandeld te worden. Het zuur gas dat gewonnen wordt, moet een speciale behandeling doorstaan om het ‘zoet’ en gebruiksklaar te maken. Het proces van het gas ‘zuur naar zoet’ maken, vindt sinds 1988 grotendeels plaats in de gaszuiveringsinstallatie van de NAM in Emmen.