Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Samen met andere partijen zet NAM zich in voor een beter beheer van de Waddenzee

Donderdag 21 mei ondertekenden Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, de Coalitie Wadden Natuurlijk, de drie Waddenprovincies, NAM en Groningen Seaports de intentieverklaring voor een betere monitoring en beheer van de Waddenzee. Dit gebeurde tijdens het WaLTER-symposium in Leeuwarden.

Het doel van de samenwerking is een betere aansluiting van de meetprogramma’s op elkaar en betere toegang tot de resultaten. De intentieverklaring is een eerste stap in de samenwerking. Op dit moment wordt ook al hard gewerkt aan een uitvoeringsplan voor het komende jaar. De uiteindelijk ambitie is één monitoringsprogramma, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd en gefinancierd. Hiermee geven de beheerders invulling aan de verbetering van beheer en monitoring in de Waddenzee, zoals verwoord in de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.