Jump menu

Main content |  back to top

Overzicht berichten

 • 16/09/2016 Olieproductie Schoonebeek wordt zaterdag 17 september weer opgestart

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat zaterdag 17 september 2016 weer beginnen met de olieproductie in Schoonebeek. De productie lag anderhalf jaar stil na een lek in de waterinjectieleiding van Schoonebeek naar Twente. De leiding is inmiddels vernieuwd door een pijp-in-pijp-oplossing. In augustus gaf SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) al toestemming om de vernieuwde waterinjectieleiding, nodig voor de olieproductie, in gebruik te nemen. Vervolgens werden er verschillende vragen gesteld door de politiek en belangengroepen. Om iedereen de gelegenheid te geven kennis te nemen van de stand van zaken, heeft NAM toen besloten de oliewinning in Schoonebeek niet in augustus, maar pas medio september te hervatten.

 • 14/09/2016 NAM onderzoekt incident op oliewinnings- en behandelingslocatie in Rotterdam

  NAM is vandaag gestart met een onderzoek op de locatie aan de Korperweg in Rotterdam. Aanleiding is dat dinsdag 13 september  een incident heeft plaatsgevonden op deze oliewinnings- en behandelingslocatie.

 • 13/09/2016 Kostenbesparing door hergebruik

  Ruim dertig jaar geleden boorde NAM op de gaswinningslocatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster de eerste put.

 • 13/09/2016 NAM’s bijdrage aan de Wereldhavendagen in Rotterdam

  Dit jaar namen wij voor de eerste keer deel aan de Wereldhavendagen, een van de grootste events in deze regio.

 • 12/09/2016 Veltman Marine Service neemt nieuwe boot De Runner in gebruik.

  Richard Veltman, van Veltman Marine Service:

 • 05/09/2016 Werkzaamheden NAM Ten Arlo in Hoogeveen

  Er vindt vanaf maandag 5 september het jaarlijks onderhoud en de veiligheidstest plaats bij NAM’s gasbehandelingsinstallatie Ten Arlo aan de Koedijk/Zuidwoldigerweg in Hoogeveen. Tijdens de werkzaamheden kan er een grote vlam zichtbaar en hoorbaar zijn op de fakkel bij de locatie.

 • 02/09/2016 Aardbeving bij Hellum

  Vanmiddag om 15.16 uur, op vrijdag 2 september 2016, heeft een aardbeving plaatsgevonden die volgens het KNMI een kracht van 2.1 op de schaal van Richter had. Het epicentrum van de beving lag bij Hellum (gemeente Slochteren). De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

 • 01/09/2016 NAM voert werkzaamheden uit op locatie bij Saaksum

  NAM gaat begin september gedurende enkele weken werkzaamheden uitvoeren op de locatie bij Saaksum. Op deze locatie zijn vier putten aanwezig. Om de toestroom van het aardgas in een van de vier putten in stand te houden, zijn deze werkzaamheden nodig.

 • 31/08/2016 Wereldhavendagen in Rotterdam

  Bezoekers van de Wereldhavendagen in Rotterdam kunnen vrijdag en zaterdag, 2 en 3 september, deelnemen aan een rondleiding op de NAM-locatie aan de Korperweg. Deze locatie in Rotterdam is voor de eerste maal opgenomen in de excursieroute van de Wereldhavendagen.

 • 30/08/2016 Schoonebeek jaknikker rijker

  Oliewinning en het Drentse dorp Schoonebeek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 • 29/08/2016 Jubileumeditie Boortorenwandeltocht

  Het was puffen en zweten voor meer dan 2000 wandelaars tijdens de 60ste Boortorenwandeltocht die op zaterdag 27 augustus onder een stralende zon plaatsvond. Wandelaars gingen de paden op en de lanen in door mooie natuurgebieden rondom Schoonebeek om een afstand te lopen van 5, 10, 15, 20, 40 of 50 kilometer.

 • 29/08/2016 NAM-ers in gesprek met inwoners Ternaard

  Vrijdagavond was de NAM aanwezig in het centrum van Ternaard. De info-truck was tegenover de Spar geparkeerd om ’s middags en ’s avonds met de inwoners in gesprek te gaan. Zo’n 60 inwoners kwamen naar de info-truck met NAM medewerkers in gesprek te gaan.

 • 24/08/2016 Vanaf vrijdag 26 augustus fakkelt NAM op locatie Grijpskerk

  NAM voert momenteel groot onderhoud uit op de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk. Om leidingen en installaties gasvrij te maken voor de werkzaamheden wordt aardgas de komende dagen op de NAM-locatie afgefakkeld.

 • 17/08/2016 Groen licht voor herstart oliewinning in Schoonebeek

  NAM heeft kennis genomen van het besluit van Staatstoezicht op de Mijnen dat de gerepareerde injectiewatertransportleiding tussen De Hulte en Rossum weer in gebruik genomen mag worden. Hierdoor mag NAM de olieproductie in Schoonebeek, en daarmee samenhangend de waterinjectie in Twente weer hervatten onder de huidige geldende vergunningen.

 • 16/08/2016 Brandalarm op tankenpark Delfzijl

  Om circa 2 uur vannacht heeft een lekkage van water uit een brandblusleiding plaatsgevonden. Uit voorzorg wordt dan automatisch het alarmsysteem met een sirene geactiveerd en worden waterpompen in werking gesteld. Een NAM-medewerker is direct naar de locatie gegaan en heeft vervolgens de alarmering en de lekkage gestopt. NAM start onderzoek naar de toedracht. Aan de omwonenden die hinder van de alarmering hebben ondervonden biedt NAM haar excuses aan.

 • 12/08/2016 Nieuwe zeeheld van NAM: compacte robotkraan RoBorg

  Het onderhoudsschip De Kroonborg krijgt binnenkort een nieuw ‘bemanningslid’, de RoBorg. De RoBorg is een compacte robotkraan, die zal worden ingezet voor werkzaamheden aan productieputten op onbemande platforms in de Noordzee.

 • 05/08/2016 Werkzaamheden op NAM-locatie Kollumerpomp

  NAM is vanaf 26 augustus tot 4 september aan het werk op haar locatie aan de Kwelderweg nabij Kollumerpomp in de gemeente Kollumerland c.a. Op deze locatie heeft NAM een gasproductie-installatie. Om de toestroom van het aardgas te verbeteren wordt één van de aanwezige productieputten gereinigd. Er wordt voor de werkzaamheden ook enige tijd gefakkeld.

 • 04/08/2016 Werkzaamheden op NAM-locatie Blija

  NAM is vanaf 8 augustus tot 28 augustus aan het werk op haar locatie aan de Unemaloane bij Blija in de gemeente Ferwerderadiel. Op deze locatie heeft NAM een gaswinnings- en gasbehandelingsinstallatie. Om de toestroom van het aardgas naar de productieputten te verbeteren worden twee putten gereinigd. Er wordt voor de werkzaamheden ook enige tijd gefakkeld.

 • 04/08/2016 Vanaf maandag 8 augustus fakkelt NAM op de gasbehandelingsinstallatie Den Helder

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert momenteel groot onderhoud uit op de gasbehandelingslocatie in Den Helder. Aan leidingen en installaties worden werkzaamheden uitgevoerd. Om veilig te kunnen werken worden deze vooraf gasvrij gemaakt. Het aardgas dat nog in de leidingen en installaties aanwezig is wordt daarvoor afgefakkeld.

 • 04/08/2016 De Ameland Express al honderd keer uitgevaren

  De ‘Vigilant’, de speciale boot voor het transport naar de twee NAM-platforms ten noorden van Ameland, is deze week voor de honderdste keer uitgevaren. Begin 2016 namen NAM en het Amelandse bedrijf Veltman Marine Service de boot in gebruik.

 • 02/08/2016 Laatste werkzaamheden voor herstart oliewinning

  In Schoonebeek en bij de watertransportleiding naar Twente, vinden op dit moment de laatste werkzaamheden plaats die een herstart van de olieproductie vanuit het olieveld Schoonebeek mogelijk maken.

 • 28/07/2016 Jonge scholeksters op binnenplaats NAM kantoor geringd

  Dinsdagavond zijn de jonge scholeksters op de binnenplaats van het NAM kantoor in Assen van kleurringen voorzien.

 • 25/07/2016 Werkzaamheden op NAM-locatie Tjuchem

  Op de NAM-locatie Tjuchem aan de Oosterzandenweg tussen Siddeburen en Tjuchem (gemeente Slochteren) wordt in de maanden augustus tot en met november groot onderhoud uitgevoerd. In juli worden op en bij de locatie voorbereidende werkzaamheden voor dit onderhoud uitgevoerd.

 • 22/07/2016 NAM brengt samen met Jet-Net technologie tot leven

  De scholen zijn vrij! En onze NAM collega’s ook een klein beetje, want in het afgelopen schooljaar 2015-2016 hebben we van Rotterdam tot Moddergat ongeveer 1850 leerlingen te woord gestaan. Tijdens gastlessen, college’s, technasium opdrachten en locatiebezoeken. Onder andere in samenwerking met Jet-Net.

 • 21/07/2016 Burenavond Koekange goed bezocht

  Circa 60 inwoners van Koekange kwamen gisteravond, woensdag 20 juli, langs op de NAM-locatie naast hun dorp: ‘De Wijk 17’.

 • 05/07/2016 Goede gesprekken tijdens open avond NAM Anjum

  Vrijdagavond opende NAM de poorten van de gasbehandelingslocatie bij Anjum. Zo'n 100 mensen bezochten deze open avond. De bezoekers concludeerden na afloop dat er heel veel moet gebeuren voordat het aardgas bij de mensen thuis is.

 • 28/06/2016 Reactie NAM op tussenrapport waterinjectie

  Royal HaskoningDHV heeft na een onderzoek van een jaar, een rapport opgeleverd met daarin mogelijke alternatieven voor de huidige waterinjectie in lege gasvelden in Twente. Het gaat om het zoute productiewater dat samen met de olie uit de ondergrond van Schoonebeek komt. Technisch gezien zijn er vier alternatieven kansrijk. Twee daarvan hebben volgens het onderzoek relatief beperkte milieueffecten: een combinatie van waterinjectie in Twente en Drenthe en - na zuivering - afvoer van schoon zout water naar de Eems.

 • 28/06/2016 Tussenrapport onderzoek alternatieven waterinjectie Twente afgerond

  Royal HaskoningDHV heeft na een onderzoek van een jaar, een rapport opgeleverd met daarin mogelijke alternatieven voor de huidige waterinjectie in lege gasvelden in Twente.

 • 27/06/2016 Een kijkje achter de hekken van NAM in Monster

  Zaterdag 25 juni openden wij de hekken van onze locatie in Monster voor publiek.

 • 27/06/2016 Gastlessen op locatie

  Hoewel de schoolvakantie in Noord-Nederland op het punt van beginnen staat brengen meer dan 50 leerlingen eind juni toch nog een bezoek aan NAM. Woensdag 22 juni bezoeken 35 leerlingen en hun begeleiders van CSG Liudger uit Burgum NAM’s gasbehandelingslocatie Tietjerk-100 in Friesland. “Onze leerlingen zijn bezig om zich te oriënteren op hun vervolgopleiding. Veel leerlingen wonen in deze omgeving en weten niet, ik overigens ook niet, wat op de locatie waar we nu zijn gebeurt. Met het bezoek aan de locatie hopen we dat ze een idee krijgen hoe aardgas/aardolie wordt gewonnen, wellicht helpt dit bezoek de leerlingen om later een goede keuze voor een vervolgopleiding te maken”, aldus docent Geerard Brouwer.

 • 21/06/2016 Eindrapport onderzoek schade aardbeving Emmen klaar

  Het onderzoek naar mogelijke schades als gevolg van de aardbeving in Emmen op 30 september 2015 door ingenieursbureau Witteveen+Bos is afgerond. In afwijking van de tot nog toe gebruikelijke praktijk is niet alleen naar de schades zelf gekeken maar is ook een analyse gemaakt op basis van beschikbare data. Uit het rapport blijkt dat geen van de onderzochte schademeldingen een relatie heeft met de beving.

 • 13/06/2016 Werkzaamheden op NAM-locatie Schaapbulten bij Wagenborgen

  Op de NAM-locatie Schaapbulten aan de Bronsweg nabij Wagenborgen (gemeente Delfzijl) worden deze week werkzaamheden uitgevoerd. Het werk neemt circa vier dagen in beslag.

 • 13/06/2016 Gaswinning onder de Waddenzee

  Vertegenwoordigers van onder andere de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), Waddenacademie, Waddenvereniging, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de Vogelbescherming, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen en het ministerie van Economische Zaken wisselden dinsdag 7 juni in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden van gedachten over de monitoring van gaswinning onder de Waddenzee.

 • 13/06/2016 Buren bezoeken NAM-locatie Hoogenweg

  Vrijdagmiddag 10 juni waren de directe buren van de NAM-locatie in Hoogenweg (Hardenberg) van harte welkom op onze locatie om uitleg te krijgen over de aanwezige boortoren.

 • 08/06/2016 Zaterdag 11 juni fakkelen bij ondergrondse gasopslag Grijpskerk

  NAM voert dit jaar groot onderhoud uit op de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk. Op zaterdag 11 juni a.s. wordt de gasopslag voor dit onderhoud volledig uit bedrijf genomen. Het aardgas dat op dat moment in de leidingen en installaties aanwezig is moet daarvoor afgefakkeld worden. Er is vanaf 07:00 uur ’s ochtends een grote vlam zichtbaar.

 • 07/06/2016 Open dag waterinjectie in Twente

  Hoe werkt waterinjectie nu precies? Hoe ziet een waterinjectielocatie eruit? Wilt u dat wel eens met uw eigen ogen zien? Dat kan!

 • 31/05/2016 Wat vet zeg!

  Leerlingen van CBS Braakhekke school uit Emmer-compascuum werken twee weken lang aan een project dat over de Drentse Bodem gaat. Want wat zit er in de Drentse Bodem, zijn dat turf, aardgas of aardolie? Zitten er nog andere schatten in de bodem en waar gebruiken we deze bodemschatten voor, hoe sporen we ze op? Allemaal zaken om uit te zoeken.

 • 27/05/2016 Werkzaamheden op ondergrondse gasopslag Norg

  NAM voert van maandagochtend 30 mei tot en met woensdagochtend 1 juni werkzaamheden uit op de ondergrondse gasopslag in Langelo bij Norg. Het werk start maandag om 07.00 uur en neemt ongeveer twee dagen in beslag.

 • 24/05/2016 Werkzaamheden in Assen mei en juni 2016

  Op de NAM-locatie aan het Kleuvenveld in het Noorden van Assen vinden vanaf donderdag 26 mei 2016 werkzaamheden plaats. De tijdelijke afsluiter op de nieuw geboorde put wordt weggehaald en vervangen door een definitieve installatie.

 • 20/05/2016 Volop bedrijvigheid aan de Mokselbankwei in Moddergat

  Waar vanaf oktober 2015 al gewerkt wordt op NAM-locatie Moddergat aan de Mokselbankwei, is het op donderdag 19 mei extra druk.

 • 19/05/2016 Locaties in Overijssel altijd al in beeld

  Vandaag werd er in regionale media melding gemaakt van de status van de NAM-locaties in de provincie Overijssel. Locaties van NAM worden te allen tijde gemonitord op verontreiniging. De resultaten van die monitoring worden zoals altijd gedeeld bij de desbetreffende instanties. Daarop wordt actie genomen op basis van de daarvoor geldende regelgeving. Dit hebben wij in het verleden zo gedaan en zo blijven wij het in de toekomst ook doen.

 • 18/05/2016 Vleermuisonderzoek bij NAM-locaties

  Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Op veel plekken is ’s nachts licht te zien en er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van dit licht op onze natuur. Om hier meer kennis over te krijgen doet Landschapsbeheer Friesland samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Wageningen Universiteit onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuis. Dit onderzoek wordt uitgevoerd rondom de locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Groningen en Friesland.

 • 17/05/2016 Verkeersplein bij MTS Geerink groot succes

  Dinsdag 17 mei hebben bijna 100 basisschoolleerlingen uit groep 4, 5 en 6 van de Mariaschool uit Langeveen en CBS de Wiekslag uit Bruchterveld vol enthousiasme deelgenomen aan het Shell/VVN Mobiele Verkeersplein. Voor deze gelegenheid is het parkeerterrein bij Mts. Geerink aan de Driehoeksweg in Bruinehaar omgetoverd tot miniatuur verkeerspark. Rotondes, zebrapaden, stoplichten en een tunnel vormden onderdeel van het verkeerspark.

 • 11/05/2016 Ministerie oordeelt: injectiewater NAM 'niet gevaarlijk'

  Het injectiewater dat NAM van Schoonebeek naar Twente transporteert, is ‘niet gevaarlijk’.

 • 29/04/2016 Werkzaamheden op NAM-locatie Spitsbergen

  Op de NAM-locatie Spitsbergen bij Zuidbroek (gemeente Menterwolde) wordt in de maanden mei en juni onderhoud uitgevoerd. De locatie wordt volledig stilgelegd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er wordt in de onderhoudsperiode geen aardgas op deze locatie geproduceerd.

 • 26/04/2016 Positieve reacties overheersen na NAM Open Dag in Assen

  Ruim 1.100 bezoekers bezochten zaterdag 23 april de Open Dag op het hoofdkantoor van NAM in Assen. Het was een succesvolle Open Dag, met overwegend positief gestemde bezoekers.

 • 14/04/2016 Prehistorische Hightech en veel energie tijdens Girlsday

  Donderdag 14 april reisden bijna 200 meiden van HAVO / VWO scholen uit Hoogeveen, Meppel, Beilen en Groningen af naar de Girlsday in het Drents Museum in Assen.

 • 08/04/2016 Fakkelen bij onderhoud op NAM-locaties De Eeker en Eemskanaal

  In april worden op de locaties De Eeker en Eemskanaal werkzaamheden uitgevoerd waarvoor het noodzakelijk is aardgas af te fakkelen. Dit kan voor de omgeving zichtbaar zijn.

 • 08/04/2016 Werkzaamheden op NAM-locatie Ten Boer

  Op de NAM-locatie Ten Boer nabij Thesinge worden in april werkzaamheden uitgevoerd. Het werk neemt enkele dagen in beslag en kan mogelijke enige overlast voor de omgeving veroorzaken.

 • 05/04/2016 Bijzonder transport naar NAM-locatie in ’s Gravenzande

  Maandagavond 4 april is rond middernacht met bijzonder transport een compressor gearriveerd op de gaswinningslocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan de Noordlandseweg in ’s Gravenzande.

 • 05/04/2016 Buren bezoeken NAM-locatie Kloosterveen

  Vrijdagmiddag 1 april waren de directe buren van de NAM-locatie in Kloosterveen van harte welkom op onze locatie om uitleg te krijgen over de aanwezige apparatuur en de gaswinning in Kloosterveen. Ruim 600 buren hadden daarvoor een uitnodiging in de brievenbus ontvangen.

 • 31/03/2016 Werkzaamheden op NAM-locatie Kooipolder

  Op NAM-locatie Kooipolder aan de Groenedijk bij Froombosch (gemeente Slochteren) wordt groot onderhoud uitgevoerd. De locatie wordt volledig stilgelegd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er wordt in de onderhoudsperiode geen aardgas op deze locatie geproduceerd.

 • 31/03/2016 NAM onderzoekt vier alternatieven waterinjectie Twente

  Het onderzoek naar mogelijke alternatieven voor waterinjectie in Twente is nu zover dat er vier onderzoeksrichtingen zijn vastgesteld, om te bepalen wat de optimale manier is om het productiewater uit Schoonebeek te verwerken. Twee daarvan zijn varianten op waterinjectie en twee gaan uit van zuivering van het productiewater.

 • 30/03/2016 Animatiefilm over waterinjectie

  Waterinjectie is best een ingewikkeld proces. Daarom is er een korte animatiefilm gemaakt om te laten zien hoe het proces van waterinjectie verloopt bij de olie- en gaswinning in Nederland.

 • 14/03/2016 Nldoet, NAM deed : Handen uit de mouwen groot succes

  Honderdtwintig NAM-medewerkers hebben op vrijdagmiddag 11 maart tijdens NLdoet daadwerkelijk de hand uit de mouwen gestoken.

 • 14/03/2016 Friese leerlingen ‘duiken in de diepe ondergrond’

  Wat hebben water en aardgas met elkaar te maken? Meer dan 150 leerlingen uit Friesland weten daar het antwoord op.

 • 11/03/2016 NLDoet en NAM doet mee

  Vandaag helpen meer dan 100 NAM-medewerkers mee aan NLDoet.

 • 10/03/2016 Op zoek naar een geschikte boorlocatie

  Bijna 80 technasiumleerlingen van het Maris College uit Den Haag, brachten dinsdagmiddag 8 maart een bezoek aan onze gaswinnings- en behandelingslocatie in Monster.

 • 09/03/2016 Minister kamp geeft interview over waterinjectie

  Minister Kamp heeft recent een interview gegeven aan RTV-Oost

 • 07/03/2016 MER commissie onderschrijft onderzoeksopzet heroverweging productiewater NAM

  In het vandaag door de commissie m.e.r. gepubliceerde advies over de onderzoeksopzet geeft de m.e.r aan het eens te zijn met de door NAM gekozen opzet om breed te kijken naar alternatieve verwerkingsmethoden voor het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek.

 • 29/02/2016 NAM geeft reactie op de aanbieding aan de Tweede Kamer van de handtekeningen tegen waterinjectie in Twente.

  De aangeboden petitie aan de Tweede Kamer geeft weer waar de zorgen van vele ondertekenaars in Twente liggen.

 • 26/02/2016 NAM past informatieborden waterinjectielocaties Twente aan

  NAM gaat de informatieborden op alle waterinjectielocaties in Twente aanpassen en ook de benaming op de stickers op het leidingwerk wijzigen.

 • 25/02/2016 Aardbeving bij Froombosch

  In de avond van donderdag 25 februari 2016, heeft om 23.30 uur een aardbeving plaatsgevonden die volgens het KNMI een kracht van 2.4 op de schaal van Richter had.

 • 23/02/2016 NAM heeft kennis genomen van de recente berichten over een sinkhole in Nordhausen Duitsland.

  De samenstelling van de ondergrond op die locatie in Duitsland kent geen enkele overeenkomst met die van Twente. Het gebied aan de zuidrand van de Harz staat bekend als de “Gipskarst”. Dit houdt in dat er in de directe ondergrond zich grotere hoeveelheden gips bevinden, die plaatselijk op kunnen lossen (karstificatie) en grotten vormen. Dergelijk grotten kunnen instorten. Dat is een bekend fenomeen in dit gebied en is op deze plek al eerder gebeurd.

 • 18/02/2016 NAM viert eerste verjaardag van onderhoudsschip Kroonborg

  Een jaar geleden heeft NAM het onderhoudsschip de Kroonborg in gebruik genomen voor werk aan de onbemande platforms op de Zuidelijke Noordzee.

 • 18/02/2016 Nam plaatst extra Geofoons in Twente

  Boven de drie lege gasvelden in Twente die nu in gebruik zijn voor waterinjectie heeft NAM zeven extra 'geofoons' geïnstalleerd in speciaal daarvoor geboorde 200 meter diepe putten.

 • 15/02/2016 Fracking op NAM locatie Saaksum zeker niet in 2016

  In het najaar van 2015 heeft minister Kamp bevestigd dat fracking bij conventionele gasvelden in Nederland op een verantwoorde en veilige manier kan worden uitgevoerd. Hiermee reageerde hij op een motie in de Tweede Kamer.

 • 15/02/2016 Leerlingen snuffelen bij technische bedrijven

  Wat hebben een gaszuiveringsinstallatie, zwavel, verschillende soorten gesteente en procestechniek met elkaar te maken?

 • 10/02/2016 NAM versnelt bodemsanering op locatie Tubbergen-7 in het Springendal

  Op de locatie Tubbergen-7 ligt een historische verontreiniging (grondwater) aan de boortorenweg in Hezingen. Deze is veroorzaakt in de jaren ’50 en ’70 tijdens de gaswinning.

 • 09/02/2016 Boortoren uit Assen vertrokken: nog geen winning

  De boortoren in Assen-Noord is na een dikke drie maanden werk in Assen-Noord vertrokken en de locatie is inmiddels nagenoeg weer leeg. De boortoren heeft een nieuwe put naar een nieuw blok in het bestaande gasveld geboord, en een oude put afgesloten. Het wachten is nu op een vergunning om het overgebleven gas van circa 500 miljoen m3 te winnen via de nieuwste put.

 • 07/02/2016 Samenwerking met MFA en gemeente Dongeradeel

  NAM investeert in nieuwbouw kantoor Anjum in noordoost Fryslân.

 • 28/01/2016 Onderhoudswerkzaamheden locatie Marum (Leidijk) van start

  In het laatste weekend van januari verhuist de boortoren van locatie Vries (bij Assen) naar de gaswinningslocatie Marum- langs de A7, bij afslag Frieschepalen.

 • 25/01/2016 Productiewater NAM voldoet aan Europese richtlijnen

  Voor injectiewater worden in de praktijk verschillende benamingen gebruikt (injectiewater, productiewater, afvalwater). De naamgeving heeft geen enkel gevolg voor het soort vergunning die daarbij nodig zou zijn. De samenstelling van het injectiewater bepaalt namelijk welke regels van toepassing zijn, niet de naam die men aan dat injectiewater geeft.

 • 22/01/2016 Onderhoud en fakkelen op NAM-locatie Overschild

  Op de NAM locatie Overschild aan de Schildweg in de gemeente Slochteren (tussen Eemskanaal en Schildmeer) wordt vanaf 18 januari 2016 tot medio maart 2016 groot onderhoud uitgevoerd. Er wordt ook aardgas afgefakkeld.

 • 21/01/2016 Overheid en industrie nemen samen speciale schuimblusinstallatie in gebruik.

  In Den Helder staat een van de grootste gasbehandelingsinstallaties van de wereld.

 • 15/01/2016 Dorpshuis Engwierum 45e dorpshuis met zonnepanelen

  Op vrijdag 15 januari zijn de zonnepanelen op het dorpshuis “It Dykshus” in het Friese Engwierum feestelijk in gebruik genomen.

 • 15/01/2016 Nieuwjaarsspeech Gerald Schotman NAM

  Gisteravond hield NAM-directeur Gerald Schotman de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak in De Nieuwe Kolk in Assen.

 • 11/01/2016 NAM vereenvoudigt platforms met slimme en veilige techniek

  NAM verbouwt offshore productieplatforms op de Noordzee met faciliteiten voor gasbehandeling tot eenvoudige platforms zonder deze installaties omdat deze niet meer nodig zijn.

 • 07/01/2016 Productiecijfers NAM 2015

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) produceerde in 2015 in totaal 46,4 miljard kubieke meter aardgas, waarvan 28,1miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld. Daarnaast droegen de kleinere gasvelden 18,3 miljard kubieke meter bij aan de totale productie.