Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Vleermuisonderzoek bij NAM-locaties

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Op veel plekken is ’s nachts licht te zien en er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van dit licht op onze natuur. Om hier meer kennis over te krijgen doet Landschapsbeheer Friesland samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Wageningen Universiteit onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuis. Dit onderzoek wordt uitgevoerd rondom de locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Groningen en Friesland.
Bat Box

Landschapsbeheer Friesland plaatst in totaal 84 palen met 168 vleermuiskasten en 42 lichtinstallaties bij 14 NAM-locaties in Groningen en Friesland. Op elke paal worden twee verschillende vleermuiskasten gemonteerd. Op de helft van deze palen wordt verlichting geplaatst en bij de andere palen blijft het ’s nachts donker. Hierdoor krijgt de ruige dwergvleermuis de keuze tussen een verlichte of een onverlichte vleermuiskast. Landschapsbeheer Friesland controleert de kasten op de aanwezigheid van vleermuizen en hun uitwerpselen. Op deze manier kan bepaald worden welke keuze door de dieren gemaakt zijn en wat het effect van het kunstlicht hierop is.

NAM ondersteunt natuur onderzoek

De NAM-locaties liggen in het typerende coulisselandschap van de Friese wouden en in de provincie Groningen waar veel vleermuizen voorkomen. NAM ondersteunt het onderzoek naar het effect van licht op de natuur al een aantal jaar omdat haar locaties in een open landschap of op zee liggen.

De ruige dwergvleermuis

Deze vleermuis (Pipistrellus nathusii) is de ideale soort voor onderzoek. De dieren trekken in het najaar van het noorden naar het zuiden en zoeken overdag een geschikte rustplaats in een voor hen onbekende omgeving.