Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Gastlessen op locatie

Hoewel de schoolvakantie in Noord-Nederland op het punt van beginnen staat brengen meer dan 50 leerlingen eind juni toch nog een bezoek aan NAM. Woensdag 22 juni bezoeken 35 leerlingen en hun begeleiders van CSG Liudger uit Burgum NAM’s gasbehandelingslocatie Tietjerk-100 in Friesland. “Onze leerlingen zijn bezig om zich te oriënteren op hun vervolgopleiding. Veel leerlingen wonen in deze omgeving en weten niet, ik overigens ook niet, wat op de locatie waar we nu zijn gebeurt. Met het bezoek aan de locatie hopen we dat ze een idee krijgen hoe aardgas/aardolie wordt gewonnen, wellicht helpt dit bezoek de leerlingen om later een goede keuze voor een vervolgopleiding te maken”, aldus docent Geerard Brouwer.
André Eijkenaar, Landschapsbeheer Groningen.

Groep 5/6 van OBS de Wilgenstee uit Zeerijp heeft een tijdje geleden een aantal eigen gemaakte nestkastjes opgehangen bij NAM-locatie Leermens. De bonte specht heeft zich op locatie Leermens genesteld in dood hout dat NAM speciaal heeft laten liggen omdat we na de essentaksterfte (virus ziekte) de locatie flink hebben teruggesnoeid en daardoor kans hadden om de locatie meer biodivers in te richten. 

group of people

Na het ophangen van de neskastjes toonden de leerlingen interesse voor een excursie/les over en op de locatie. Vrijdagmiddag 24 juni was het zover en bezochten de leerlingen en begeleiders de locatie. Deze keer niet met hamers, spijkers en hout maar helmen, hesjes en een veiligheidsbril. “De kinderen reageerden enthousiast toen ik hen vertelde dat we op excursie gingen naar de NAM-locatie bij de vogelnestkastjes. Spontaan boden ouders zich aan om te rijden, kortom ze hadden er zin in”. Aldus een leerkracht van de Wilgenstee. 

group of people1

Het meeste opvallende vonden de leerlingen toch wel de haas die over de locatie snelde. “Dan zag ik hem weer hier en dan zag ik hem weer daar”, riep een van de leerlingen enthousiast. Na de rondleiding was het tijd om weer terug naar school te gaan en weekend te vieren.

group of people2

Zowel locatie Tietjerk-100 als locatie Leermens is een gaswinnings- en gasbehandelingslocatie. Het aardgas wordt hier uit de diepe ondergrond gewonnen en gescheiden van water en aardgascondensaat.