Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Zaterdag 11 juni fakkelen bij ondergrondse gasopslag Grijpskerk

NAM voert dit jaar groot onderhoud uit op de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk. Op zaterdag 11 juni a.s. wordt de gasopslag voor dit onderhoud volledig uit bedrijf genomen. Het aardgas dat op dat moment in de leidingen en installaties aanwezig is moet daarvoor afgefakkeld worden. Er is vanaf 07:00 uur ’s ochtends een grote vlam zichtbaar.

Wanneer?

Het fakkelen start op zaterdag 11 juni vanaf 07:00 uur ’s ochtends, mogelijk wordt er op zondag 12 juni ook nog enige tijd gefakkeld.

Wat merkt de omgeving ervan?

Op de fakkel van de ondergrondse gasopslag is altijd een vlam aanwezig, meestal niet of nauwelijks zichtbaar. Ditmaal zal de vlam vanuit de wijde omgeving te zien zijn.

Waarom affakkelen?

Aardgas bevat o.a. het broeikasgas methaan, door het aardgas te verbranden komt dit methaan niet in de atmosfeer terecht. Dit is beter voor het milieu.

Wat doet NAM op de opslag?

NAM voert groot onderhoud uit op de locatie in Grijpskerk. Een van de werkzaamheden is de vervanging van electronica in de controleruimte, dit vindt vanaf maandag 13 juni a.s. plaats. De werkzaamheden kunnen pas uitgevoerd worden nadat de locatie volledig buiten gebruik en veilig is gesteld. De injectie en productie van aardgas wordt daarvoor beëindigd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Henk Koop, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363948. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.