Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Onderhoud en fakkelen op NAM-locatie Overschild

Op de NAM locatie Overschild aan de Schildweg in de gemeente Slochteren (tussen Eemskanaal en Schildmeer) wordt vanaf 18 januari 2016 tot medio maart 2016 groot onderhoud uitgevoerd. Er wordt ook aardgas afgefakkeld.

De gasproductie en -behandelingsinstallatie Overschild is een van de vijf zogenaamde ‘Loppersum-locaties’ die in verband met het Gasbesluit op een laag productieniveau draait. Ondanks deze productiebeperking moet er onderhoud te worden gevoerd. Hiervoor moet de gehele locatie drukvrij gemaakt worden via de bestaande fakkel op de locatie, dit zal plaatsvinden op woensdag 27 januari tussen 07.00 en 19.00 uur.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met mevrouw J. Mulder-Teunissen, telefoonnr. 0592 – 36 32 20 via email j.teunissen@shell.com. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Centrale Meldkamer van NAM in Assen, telefoonnummer 0592 – 36 4000.