Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Tussenrapport onderzoek alternatieven waterinjectie Twente afgerond

Royal HaskoningDHV heeft na een onderzoek van een jaar, een rapport opgeleverd met daarin mogelijke alternatieven voor de huidige waterinjectie in lege gasvelden in Twente.

Het gaat om het zoute productiewater dat samen met de olie uit de ondergrond van Schoonebeek komt. Technisch gezien zijn er vier alternatieven kansrijk. Daarnaast is een “zorgpuntennotitie” opgesteld waarin uitgebreid ingegaan wordt op de vragen met betrekking tot het productiewater uit Schoonebeek die de afgelopen 1-2 jaar in de regio Twente, Drenthe en Groningen naar boven zijn gekomen.

De Minister van Economische zaken zal eind dit jaar een beslissing nemen over de wijze waarop het productiewater wordt verwerkt of afgevoerd.