Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

MER commissie onderschrijft onderzoeksopzet heroverweging productiewater NAM

In het vandaag door de commissie m.e.r. gepubliceerde advies over de onderzoeksopzet geeft de m.e.r aan het eens te zijn met de door NAM gekozen opzet om breed te kijken naar alternatieve verwerkingsmethoden voor het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek.

Het advies van de commissie om eerst de alternatieven op hoofdlijnen te onderzoeken en lokale overheden en omwonenden daarbij te betrekken sluit ook goed aan op de huidige werkwijze met een Begeleidingscommissie die bestaat uit lokale en regionale bestuurders. Dit past ook goed bij de praktijk van informatiebijeenkomsten met publiek en dorpsraden.