Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Productiewater NAM voldoet aan Europese richtlijnen

Voor injectiewater worden in de praktijk verschillende benamingen gebruikt (injectiewater, productiewater, afvalwater). De naamgeving heeft geen enkel gevolg voor het soort vergunning die daarbij nodig zou zijn. De samenstelling van het injectiewater bepaalt namelijk welke regels van toepassing zijn, niet de naam die men aan dat injectiewater geeft.

Sommige media berichten dat NAM onder bepaalde Europese regels zou proberen uit te komen door haar injectiewater anders te benoemen. Deze berichtgeving is onjuist en inhoudelijk volgens de bestaande regels niet mogelijk.

De vergunningen die door het Ministerie van Economische Zaken zijn verleend, zijn in lijn met de relevante nationale en Europese regels. De vergunningen zijn toegekend op basis van de samenstelling van het injectiewater. Het injectiewater van NAM blijft ruim binnen die normen en wordt geclassificeerd volgens de Europese regels als “niet-gevaarlijk”. Op de naleving van die normen wordt toegezien door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Voor meer informatie zie blz. 2 van onze jaarrapportage 2014