Jump menu

Main content |  back to top

Persberichten

NAM en vakbonden bereiken akkoord over nieuwe CAO

De vakbonden FNV en CNV en de directie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) hebben op dinsdag 30 juni hun akkoord gegeven op een nieuwe CAO. Het akkoord kwam tot stand na een drietal onderhandelingsronden. Ondermeer is een structurele salarisverhoging van 1% afgesproken. Het gaat om een overeenkomst met een looptijd van 1 jaar, van 1 maart 2009 tot 1 maart 2010. De bonden hebben het voorstel inmiddels aan hun leden voorgelegd en hebben ermee ingestemd. Daardoor is de CAO nu definitief. Bij de NAM zijn ruim 1800 medewerkers actief; van hen vallen bijna 500 medewerkers onder de CAO. De voornaamste afspraken uit het akkoord zijn:
  • een structurele salarisverhoging van 1% per 1 maart 2009;
  • een verhoging van het bonusbudget met 1,25%;
  • het maken van een gezamenlijk plan voor NAM’s huidige ‘Werkgelegenheidsinspanning’ die onderdeel zullen worden van de volgende CAO onderhandelingen (in 2010); waarbij de thema’s vanuit het Sociaal Akkoord als leidraad worden genomen (zoals bijvoorbeeld voorkomen van jeugdwerkloosheid en scholing ter verbetering van de positie van werknemers op de arbeidsmarkt);

In een reactie op de bereikte overeenstemming zei Fridoline van Binsbergen, CAO-onderhandelaar namens de NAM: In het licht van de huidige recessie en het afgesproken Sociaal Akkoord ben ik blij met dit onderhandelingsresultaat en de gemaakte afspraken.”